EN DE

Ogłoszenia

Konferencja pt. Regeneracja miast przemysłowych"

W dniach 22 - 23.06.2021 online odbędzie się Konferencja pt. Regeneracja miast przemysłowych".

 Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” zajmie się strategicznymi wyzwaniami przed jakimi stają współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej. Problemy miast przemysłowych, które przeszły kryzysy i ciągle dostosowują się do nowych warunków są mniej lub bardziej znane. W takich miastach skoncentrowane są aktywności gospodarcze immamentnie związane z cyklami biznesowymi o różnej czasoprzestrzennej skali. Miasta przemysłowe w szczególny sposób podlegają także wielkim globalnym cyklom technologicznym, które zmieniają geografię impulsów rozwojowych szczególnie, gdy funkcje gospodarcze miast były i często nadal są uwarunkowane dostępnością i kosztami dostaw surowców i zasobów naturalnych. Dlatego kluczową kwestią kongresu będzie pytanie „Jak zachować trwałą zdolność do rozwoju miasta o tradycjach przemysłowych w oparciu o nowoczesną wytwórczość?”. Łódź jako miasto o dwustuletnich tradycjach przemysłowych jest doskonałym miejscem aby na to pytanie odpowiedzieć i skonfrontować z rzeczywistością.

Kongres odbędzie się w formule hybrydowej – zapraszamy uczestników zarówno online, jak i stacjonarnie!

Poniżej zamieszczamy link potrzebny do rejestracji oraz plik ze szczegółowym programem Konferencji.

https://www.regeneracjamiast.pl/

Program Konferencji

« Powrót