EN DE

Publikacje

Odnowa miast

 Pojęciem nadrzędnym w stosunku do pojęć: rewaloryzacja, przebudowa, restrukturyzacja, modernizacja czy rewitalizacja i innych często używanych w tym kontekście jest ODNOWA miast.

 Jej głównym celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewnia poprawę życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integracji form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.

Odnowa jest kompleksowym ujęciem całokształtu architektury, procesów społecznych, infrastruktury technicznej a także zagadniem prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i politycznych. Nie powinna być realizowana poza udziałem mieszkańców, których bezpośrednio dotyczy.

 

Na podstawie "Odnowa miast europejskich", Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989
 

« Powrót