EN DE

Ogłoszenia

KONFERENCJA- GÓRA KALWARIA

W dniu 11 września 2013 roku w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria odbędzie się konferencja " Zagadnienia planowania przestrzennego zabytkowej części miasta Góra Kalwaria ( rejon ulica: Dominikańska- Armii Krajowej- Papczyńskiego-Kalwaryjska) na tle współczesnych potrzeb i historycznych uwarunkowań".

więcej

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM 23-24.09.2013

W dniach 23-24.09 w Gdyni odbędzie się seminarium poświęcone partycypacyjnemu projektowaniu i recenzowaniu usług publicznych. Seminarium organizowane jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” w partnerstwie z Gdyńskim Centrum Innowacji.

więcej

LICZ NA ZIELEŃ

Fundacja Sendzimira inicjuje w Krakowie spotkanie w ramach projektu „Licz na zieleń”. Jego efektem będzie wypracowanie we wrześniu 2014 roku strategicznego dokumentu na ten temat, z uwzględnieniem współpracy międzysektorowej i zaangażowania mieszkańców.

więcej

Przeszkolą, jak korzystać z formuły PPP

Fundacja Centrum PPP przygotowała drugą edycję bezpłatnych warsztatów PPP w sektorach: gospodarki odpadami (17 września), rewitalizacji (19 września) oraz wodociągowo-kanalizacyjnym (15 października 2013 r.).

więcej

NOWE Założenia Krajowej Polityki Miejskiej

16 lipca Rząd przyjął nowy projekt Założeń KPM:

więcej

KONFERENCJA W MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało 13 czerwca 2013 konferencję pod tytułem: Krajowa Polityka Miejska - od Założeń do realizacji.
Link: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/KrajowaPolitykaMiejskaodZalozendorealizacji_13062013.aspx

 

więcej

Trwa nabór wniosków na konserwację i rewitalizację zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.

więcej
<< <  Strona 17 z 19  > >>