EN DE

Konferencje

DiverCITY – Wrocław, 10-12 września

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z norweskim Ministerstwem Samorządu Terytorialnego i Modernizacji zapraszają na konferencję DiverCITY, której celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki i ładu przestrzennego miast a także zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych w Polsce, Norwegii i Islandii.

Konferencja będzie dobrą okazją do zapoznanie z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej, między innymi dzięki wystąpieniom ekspertów międzynarodowych: Pani Margaret Wilkinson z Wielkiej Brytanii oraz Pana Taralda Lundevalla z Norwegii.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, architektów, urbanistów, osób zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, transformacją miast, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz działaczy miejskich.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 10-12 września br. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji nt. konferencji DiverCITY znaleźć można na stronie http://www.eog.gov.pl/Strony/Divercity.aspx

 


 

« Powrót