EN DE

Prezentacje - O Miastach

CZĘSTOCHOWA

LUBLIN

POZNAŃ
od 2005 r. realizuje Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania. Od 2007 r. jest Członkiem SFR. Zobacz www.poznan.pl/rewitalizacja.
 

STARGARDZKIE TBS
jest Członkiem SFR od roku 1997. Zobacz http://www.tbs.stargard.pl
 

WARSZAWA

Zachęcamy Członków SFR do publikowania informacji o swoich projektach rewitalizacyjnych!