EN DE

POZNAŃ

Od 2007 r. Miasto jest Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. A od 2005 r. planuje i wdraża Miejski Program Rewitalizacji dla Poznania. Z tym procesem można zapoznać się na stronie www.poznan.pl/rewitalizacja oraz w niżej zamieszczonych artykułach.

Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce (i Poznaniu) ...

... to pilotażowy program społecznego wsparcia rewitalizacji, wdrożony przez Miasto Poznań w 2011 - 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najważniejsze informacje o realizacji programu zawiera: PUBLIKACJA.

więcej

Piąte urodziny poznańskiego mostu śródeckiego

7 grudnia 2012 roku minęło pięć lat od czasu uroczystego otwarcia Mostu Biskupa Jordana pomiędzy Ostrowem Tumskim i Śródką, najstarszymi dzielniczkami Poznania. Na urodziny, a jednocześnie coroczny Salon Muzyczny: (tym razem) pt. Gershwin na Śródce licznie przybyli mieszkańcy Śródki i Poznania. Zapraszamy na krótki REPORTAŻ - FOTO.

więcej

Poznań w Krakowie na II Kongresie Rewitalizacji Miast

We wrześniu 2012 r., w Krakowie na II Kongresie Rewitalizacji Miast zaprezentowany został referat nt. Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Poznania, który miał charakter syntetycznego podsumowania realizacji tego programu. Tutaj są do pobrania: REFERAT i PREZENTACJA.

więcej