EN DE

Założenia konkursu

Celem konkursu "Laur Rewitalizacji" jest promowanie dobrej praktyki w rewitalizacji i pożytecznych pomysłów (także tych nie realizowanych, ale dobrze pomyślanych i gotowych do wdrożenia) oraz wyróżnianie osób, którym udało się zadziałać z korzyścią dla rozwijania rewitalizacji w polskich miastach.

Od 2010 Laur Rewitalizacji przyznawany będzie w trzech a nie jak wcześniej, w czterech kategoriach:

1. „Dobra praktyka w rewitalizacji” - nagroda za realizowane lub przemyślane i gotowe do wdrożenia pomysły związane z rewitalizacją. Opracowanie koncepcji, rozwiązania projektowego, metodycznego lub organizacyjnego, za wydarzenie lub akcją -szczególnie przydatne, nowatorskie lub wyjątkowo uąyteczne dla rewitalizacji.

2. „Promotor rewitalizacji” - nagroda dla osób fizycznych, których osobista zawodowa lub społeczna działalność wspiera i rozwija rewitalizację miast poprzez działalność społeczną, popularyzatorską, dziennikarską, publicystyczną .

3. "Praca dyplomowa" - dla najlepszych prac zarówno magisterskich jak i licencjackich poświęconych szeroko pojętej tematyce rewitalizacji miast (gospodarczej i społecznej).