EN DE

Szkolenia

ORGANIZACJE SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI

Program seminarium, zaplanowany na 18-20 maja, został w całości zrealizowany, chociaż czas przewidziany na wymianę doświadczeń i dyskusję okazał się zbyt krótki. Seminarium dostarczyło uczestnikom sporo wiedzy o rewitalizacji, dogodnych warunków dla wymiany opinii i doświadczeń oraz do nawiązywania kontaktów użytecznych dla rozwijania działalności społecznej.
 

więcej