EN DE

Szkolenia

ORGANIZACJE SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI

Program seminarium, zaplanowany na 18-20 maja, został w całości zrealizowany, chociaż czas przewidziany na wymianę doświadczeń i dyskusję okazał się zbyt krótki. Seminarium dostarczyło uczestnikom sporo wiedzy o rewitalizacji, dogodnych warunków dla wymiany opinii i doświadczeń oraz do nawiązywania kontaktów użytecznych dla rozwijania działalności społecznej.
 

Dyskutowano na temat wzmocnienia udziału organizacji pozarządowych w przygotowaniu, aktualizacji oraz monitorowaniu programów rewitalizacji. Uczestnicy seminarium zastanawiali się nad sposobami zwiększenia aktywności trzeciego sektora w aktywizowaniu lokalnych społeczności, tworzeniu i wdrażaniu programów rewitalizacji.
Zajęcia seminarium przybliżyły uczestnikom użyteczną metodykę: centrów aktywności lokalnej [CAL], partycypacyjnego programowania rewitalizacji [PPR] oraz organizatora społeczności lokalnej [OSL]. Było to treścią 5 prezentacji, zgrupowana w 3 blokach. W pierwszym, Rewitalizacja z perspektywy NGO’sa „ Program rewitalizacji - o co w tym chodzi?, Anna Skiba i Przemysław Jendorska [St. Pyrlik Stalowy] przedstawili swoje różnorodne doświadczenia, liczne obserwacje oraz refleksje wynikające z udziału w budowaniu programu rewitalizacji dla Nikiszowca. Waldemar Jan [PCAL Nikiszowiec] przybliżył seminarzystom użyteczne metodyki w bloku Aktywnośći lokalnej społeczności i samo- organizacja do procesu rewitalizacji. Społeczny kapitał rewitalizacji - jak go zbudować? W trzecim bloku Programowanie rewitalizacji i realizacja programu - potencjał, rola i możliwości NGO’sów, zajęcia prowadziły Ewa Kipta i Dagmara Mliczyńska-Hajda [St. Forum Rewitalizacji].
Z pomocy organizacyjno-finansowej FR dla NGO’sów skorzystały 3 miasta (członkowie wspierający FR), kierując do bezpłatnego udziału w seminarium 6 osób zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz rewitalizacji [Częstochowa, Lublin, Poznań]. Wszyscy seminarzyści otrzymali dostęp do materiałów poglądowych i prezentacji (w formie elektronicznej). Uczestnikom zapewniono również informacje o celach i formach działania St. Forum Rewitalizacji.
 

« Powrót