EN DE

Ustawa o Rewitalizacji

Z inicjatywy UM Poznania odbyła się w dniach 17 i 18 grudnia, debata na temat nowej Ustawy o Rewitalizacji. Uczestniczyli w niej członkowie Forum Rewitalizacji oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolski.

W wyniku prezentacji i dwudniowej dyskusji nad ustawą, omawianą w kontekście doświadczeń polskich i zagranicznych, postanowiono przedstawić opinie wypracowane w trakcie dyskusji. Przygotowanie krótkich komunikatów, zlecono Panom Andreasowi Billertowi (który przygotował również wprowadzenie do dyskusji) oraz Krzysztofowi Skalskiemu, ekspertom którzy znają praktykę i pragmatykę tych procesów w krajach, które wcześniej- w znacznej części- uporały się z rewitalizacją. Obaj przez wiele lat bezpośrednio uczestniczyli w przygotowaniach i w realizacji programów rewitalizacji- w Niemczech i we Francji.

Poniżej przedstawiamy opinie dr Andreasa Billerta i dr hab.inż.arch. Krzysztofa Skalskiego- członków Rady Programowej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Opinia Pana dr Andreasa Billerta

Opinia Pana dr hab.inż.arch. Krzysztofa Skalskiego