EN DE

Ważne informacje

Dziedzictwo i współpraca zdecentralizowana

Uprzejmie informujemy, że  Francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych – Agencja ds. Zewnętrznych Działań Samorządu Terytorialnego (DAECT) oraz Stowarzyszenie „Sites & Cités remarquables”, zrzeszające francuskie niezwykłe miejsca i miasta, wspólnie ogłaszają zaproszenie do składania projektów "Dziedzictwo i współpraca zdecentralizowana".

Organizacje zapraszają do realizacji tego projektu w ciągu najbliższych trzech lat (2023-2025), ich celem jest umożliwienie udziału francuskich władz metropolitalnych i władz francuskich terytoriów zamorskich w zdecentralizowanych programach współpracy stworzonych przez nie lub przez ich ugrupowania.  Niniejsze zaproszenie do składania projektów jest wynikiem współpracy między Stowarzyszeniem Sites & Cités remarquables a ww. Agencją - partnerem Stowarzyszenia. Jest to kontynuacja prac ww. Stowarzyszenia w kwestiach związanych ze zdecentralizowaną współpracą i dziedzictwem. Projekty muszą koncentrować się na co najmniej jednym z następujących zagadnień: dziedzictwo budowlane (kulturowe-antropogeniczne)  lub  dziedzictwo naturalne (przyrodnicze), a przy tym muszą odnosić się do co najmniej jednego z następujących obszarów interwencji: ochrona, prawodawstwo, regulacja i zarządzanie dziedzictwem; planowanie przestrzenne, urbanistyczne i zarządzanie przestrzeniami publicznymi; rehabilitacja i restauracja dziedzictwa (rewitalizacja obszarów zabytkowych); środowisko i adaptacja dziedzictwa do zmian klimatu; środowisko życia, świadomość i zaangażowanie społeczności; młodzież i mobilność; szkolenia, turystyka oraz ekonomia i gospodarowanie dziedzictwem.
Opis projektu i wymagane dokumenty można przestudiować, a następnie  pobrać (materiały są dostępne wyłącznie w  języku francuskim) na stronie ministerstwa:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/patrimoine-et-cooperation-decentralisee/

Czas trwania (realizacji proponowanych) projektów: 24 albo 36 miesięcy

Termin składania wniosków: od 20 grudnia 2022 r. do 27 lutego 2023 r.

Platforma do składania aplikacji: 
http://www.cncd.fr/

Informacje dodatkowe lub wskazówki:
•    Francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych – DAECT,
        - Anne-Marie MEVEL REINGOLD, Chargée de mission Méditerranée, Patrimoine, Tourisme et Francophonie : anne-
           
marie.reingold@diplomatie.gouv.fr; telefon: 01 43 17 62 61  albo 06 15 30 63 75,
        - Secrétariat : 
secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr; tel   01 43 17 62 64
         - Lucia ZARAZAGA, Assistante Patrimoine : 
lucia.zarazaga@diplomatie.gouv.fr ; tel  01 43 17 62 57

•    Stowarzyszeni „Sites et Cités remarquables”
        - Jonathan FEDY, Directeur adjoint : 
j.fedy@sites-cites.fr; telefon:  09 72 49 97 02 albo 06 86 81 04 50
        - Soledad ORTIZ CORREA, Chargée de mission Patrimoines et Coopération internationale : 
s.ortiz-correa@sites-cites.fr;
           telefon:  09 72 51 22 65 albo 06 02 06 58 93

•    Ambasada Francji w Polsce - p. Nathalie KUBICEK Conseillère adjointe COCAC: 
nathalie.kubicek@diplomatie.gouv.fr

– inicjator i moderator współpracy Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji z Stowarzyszeniem „Sites & Cités remarquables”:
   
kaskalski@gmail.com


Rozstrzygnięcie naboru: 03 maja 2023 r.

Rekomendacja:
opierając się na dotychczasowej, wieloletniej i owocnej współpracy z Stowarzyszeniem „Sites & Cités remarquables”. Zarząd Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji  gorąco zachęca gminy miejskie i miejscowości o statusie miasta, które współpracują z francuskimi samorządami miast (np. w formule miast partnerskich) do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami naboru i rozważenia odpowiedzi na to zaproszenie.
Choć zaproszenie nie uzależnia udziału od przedstawienia projektu polsko-francuskiego, to tego rodzaju projekty -  w partnerstwie z władzą/ władzami metropolitalnymi (jst miasta we Francji) lub  władzą samorządową miasta położonego we francuskim terytorium  zamorskim, zapewne będą wyżej oceniane.
Maksymalne dofinansowanie  projektu, którego strona ma być polskie jst  to nie więcej niż 30-50% planowanych wydatków (kosztów realizacji projektu przedłożonych w budżecie);  planując udział w naborze należy pamiętać, że kosztami kwalifikowalnymi (refinansowanymi) nie mogą być żadne wydatki dotyczące nabycia albo ulepszenia (np. renowacji, remontu) majątku trwałego (nieruchomości gruntowych czy  budynkowych) lub nabycia wyposażenie czy urządzenia, które będzie księgowane przez partnera z Polski jako środki trwałe (czyli podlegające podatkowym odpisom amortyzacyjnym).

« Powrót