EN DE

Projekty ustaw

Założenia do ustawy

Tekst prezentuje założenia do ustawy o rewitalizacji obejmujący założenia ogólne, planowanie, finansowanie i zarządzanie. Materiał pochodzi z poprzedniej strony internetowej Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.
 

więcej

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Informacja nie związana bezpośrednio z rewitalizacją ale istotna bo dotycząca zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) dot. wycinki drzew i krzewów. O zmianie z 20 lipca 2010 przeczytaj w materiale.

 

więcej