EN DE

Laur rewitalizacji

Laur Rewitalizacji to coroczny konkurs, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. Celem konkursu jest promowanie dobrej praktyki w rewitalizacji i pożytecznych pomysłów (także tych nie realizowanych, ale dobrze pomyślanych i gotowych do wdrożenia) oraz wyróżnianie osób, którym udało się zadziałać z korzyścią dla rozwijania rewitalizacji w polskich miastach. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2009 roku.

Edycja konkursu 2009 przewidywała wyróżnienia w czterech kategorjach:

Kategorii pierwszej "Dobra praktyka w rewitalizacji"
Kategorii drugiej "Dobre dla rewitalizacji"
Kategorii trzeciej "Promotor rewitalizacji"
Kategorii czwartej "Praca Dyplomowa"

Od 2010, Laur Rewitalizacji przyznawany jest w trzech, a nie jak wcześniej, w czterech kategoriach:

1. „Dobra praktyka w rewitalizacji” - nagroda za realizowane lub przemyślane i gotowe do wdrożenia pomysły związane z rewitalizacją.  Opracowanie koncepcji, rozwiązania projektowego, metodycznego lub organizacyjnego, za wydarzenie lub akcję - szczególnie przydatne, nowatorskie lub wyjątkowo użyteczne dla rewitalizacji.

2. „Promotor rewitalizacji” -  nagroda dla osób fizycznych, których osobista zawodowa lub społeczna działalność wspiera i rozwija rewitalizację miast poprzez działalność popularyzatorską lub dziennikarską, publicystyczną.

3. "Praca dyplomowa" - dla najlepszych prac zarówno magisterskich jak i licencjackich poświęconych szeroko pojętej tematyce rewitalizacji miast (gospodarczej i społecznej).