EN DE

WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA

 
„Wspólna nie znaczy niczyja” to projekt edukacyjno-kulturalny na rzecz przestrzeni publicznej, organizowany i wdrażany przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w partnerstwie z Miastem Poznań oraz Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej. Realizowany był na terenie Poznania od maja 2014 roku do maja 2015 roku.

Tematyka projektu nawiązuje do wniosków sformułowanych na III Kongresie Urbanistyki Polskiej, który odbył się w Poznaniu w 2009 roku. Stwierdzono wtedy niedostateczny poziom edukacji społeczeństwa na temat przestrzeni publicznej, który zaobserwowano w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Działania projektowe zostały więc nastawione na edukację oraz promocję w tym zakresie i są skierowane do szerokiego grona odbiorców: od grup przedszkolnych i szkolnych przez opiniotwórcze do seniorów.


Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie świadomości oraz zaangażowania społecznego w działania na rzecz dobra wspólnego jakim jest przestrzeń publiczna. Cel ten został  zrealizowany poprzez:


Do głównych działań realizowanych w ramach projektu należą:

  1. Wypracowanie uniwersalnych materiałów edukacyjnych w formie scenariusza zajęć do przeprowadzenia warsztatów dla odbiorców w różnych grupach wiekowych.
     
  2. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej, studentów, grupy opiniotwórczej oraz seniorów.
     
  3. Opracowanie, wydanie i upowszechnienie książki popularyzującej najistotniejsze kwestie dotyczące właściwych zachowań w przestrzeni publicznej i pożądanych działań na jej rzecz, adresowanej do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
     
  4. Organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych popularyzujących temat przestrzeni publicznej, w tym ogólnopolskiej konferencji podsumowującej rezultaty projektu i towarzy-szącej jej gry miejskiej.

Pozostałe informacje na temat projektu znajdują się na podstronach:

 Aktualności projektu

 Organizacja projektu

 Realizacja - Warsztaty

 Realizacja - Książka

 Realizacja - Konferencja

 Realizacja - Fotogaleria