EN DE

STARGARDZKIE TBS

Od 1997 r. Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. jest Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Z dokonaniami Towarzystwa można zapoznać się na stronie www.tbs.stargard.pl oraz w niżej zamieszczonych artykułach.

Rozstrzygnięcie konkursu MODERNIZACJA ROKU

Wyróżniony projekt Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, członka Forum Rewitalizacji! Przeczytaj lub pobierz ilustrowaną informację przygotowaną na ten temat przez Alinę Muzioł-Węcławowicz.

więcej