EN DE

Realizacja - Warsztaty

Warsztaty dla społeczności lokalnej

Warsztaty integrujące lokalne społeczności w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji i Programu dla Śródmieścia odbyły się 22 listopada 2014 r. w Bramie Poznania.

Warsztaty zorganizowano dla lokalnych społeczności działających na obszarach objętych Miejskim Programem Rewitalizacji i Programem dla Śródmieścia: Śródki, Chwaliszewa, ul. Gołębiej - Wrocławskiej, ul. Św. Marcin i Jeżyc. Celem warsztatów było umożliwienie jego uczestnikom: poznania się, "zlokalizowania się" na mapie Poznania, wymiany doświadczeń oraz stworzenia podstaw dla organizacji współpracy, samopomocy i zawiązywania koalicji społecznych na rzecz rewitalizacji.

Przedsiębiorcy, liderzy i członkowie organizacji pozarządowych w zespołach wyznaczonych według obszarów działania nakreślili problemy i trudności, z którymi się spotykają na co dzień. W trakcie spotkania wypracowano wnioski, które uświadomiły zebranym jak wiele tematów łączy poszczególne grupy. Diagnoza doprowadziła gości warsztatów do dyskusji o zasobach i atutach prowadzonych działalności. Uczestnicy pogrupowani według dziedzin w których pracują (przedsiębiorcy, działacze kulturalno-społeczni, członkowie stowarzyszeń i organizacji współpracujących z administracją miejską), wspólnie zastanawiali się nad problemami tych dziedzin i znajdowali pomysły na ich rozwiązanie. Całość dyskusji została podsumowana wnioskami i pomysłami na dalszą współpracę oraz ewaluację działań.

Spotkanie zostało przygotowane metodycznie i poprowadzone przez Monikę Komorowską, architekta i socjologa z Warszawy. Warsztaty zakończyły się nadzieją, że prezentowana przez uczestników wola współdziałania, dobra atmosfera i poczucie, że siła jest w grupie, sprawią, iż w kolejnych warsztatach weźmie udział jeszcze większa liczba zainteresowanych.

Zdjęcia: Fotogaleria

Załączniki: Raport z warsztatów

« Powrót