EN DE

Realizacja - Konferencja

Publikacja podsumowująca projekt

We wrześniu 2015 roku wydano publikację podsumowującą projekt "Wspólna Nie Znaczy Niczyja". Obejmuje one wszystkie działania, któe podjęto w ramach projektu w latach 2008-2015.

Dobry projekt powinien dawać odpowiedzi na kilka istotnych pytań:

  •  Dlaczego podejmuje się taki projekt?
  •  Do czego przyczyni się jego realizacja i jakie będą skutki działań projektowych
  •  Kto i w jakim zakresie skorzysta w wyniku realizacji projektu?

Już teraz można z całą pewnością stwierdzić, że projekt "Wspólna nie znaczy niczyja" zakończył się powodzeniem. Dzięki niemu rozpowszechniła się idea współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Powstały interesujące, dobrze zaplanowane i sprawdzone w praktyce pakiety edukacyjne. Mogą one być nadal wykorzystywane na lekcjach i zajęciach, które będą szerzyły wiedzę i umiejętności przydatne na co dzień. Organizatorzy dotarli do przedstawicieli wszystkich grup wiekowych społeczeństwa, zainspirowali ich do bardzo twórczych działań. Wielkie zaangażowanie uczestników warsztatów w wykonanie zadań projektowych jest porównywalne z niezwykłą kreatywnością nauczycieli, trenerów, autorów, konsultantów, ekspertów i pracowników Urzędu Miasta Poznania. Na pewno efekty nie byłyby tak ciekawe bez dobrego zaplanowania całości i umiejętnej koordynacji wszystkich przedsięwzięć. Materialną "pamiątką" realizacji nadrzędnej idei projektu jest wyjątkowa i oryginalna książka "Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i rodzica". Warto podkreślić, że uczestnicy projektu wyrażają chęć kontynuacji prac nad szerzeniem idei mówiącej, iż przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnym, o które należy troszczyć się, dbać i nieustannie je udoskonalać.

Publikacja podsumowująca projekt

« Powrót