EN DE

Organizacja projektu

Geneza projektu

Projekt "Wspólna nie znaczy niczyja" jest kontynuacją działań prowadzonych przez Miasto Poznań w latach 2008-2012 na rzecz przestrzeni publicznej.

13-14 października 2008 r. w Poznaniu miało miejsce Seminarium nt. przestrzeni publiczneja 27-28 maja 2009 r., konferencja naukowa nt. przestrzeni publicznej pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Prezydenta Miasta Poznania oraz Rektora Politechniki Poznańskiej.

Seminarium i konferencja były etapami, przygotowującymi materiał roboczy dla powstania Karty Przestrzeni Publicznej - inicjatywy związanej z planowanym w Poznaniu w 2009 roku III Kongresem Urbanistyki Polskiej. Karta Przestrzeni Publicznej miała - w założeniu - stać się dokumentem ideowym i programowym dla kreacji polskiej przestrzeni publicznej, adresowanym do środowisk interesariuszy przestrzeni publicznej: inwestorów, społeczności i samorządów lokalnych oraz przez te środowiska sformułowanym. Na konferencji był dyskutowany wstępny projekt ww. Karty Przestrzeni Publicznej, a głównym, wynikającym z niej wnioskiem był brak edukacji społeczeństwa, szczególnie na poziomie przedszkolnym i szkolnym.

Na przełomie listopada i grudnia 2012 roku w ramach projektu "CREA.RE - Kreatywne regiony" promującego kulturę oraz sektory kreatywne jako źródła rozwoju lokalnego odbyły się warsztaty, które pomogły stworzyć strukturę organizacyjną i programową projektu.

Załączniki:

Karta Przestrzeni Publicznej

 

Przczytaj również:

Informacja o projekcie na stronie Poznań Design Days

« Powrót