EN DE

Ważne informacje

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji pt. Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu- Gdańsk, 5-6 października 2017

W imieniu Instytutu Metropolitalnego, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Biura Rozwoju Gdańska zapraszamy na Metropolitalny Kongres Rewitalizacji pt. Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu. Kongres odbędzie się w Gdańsku w dniach 5-6 października br.

Udział w kongresie jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres:konferencje@im.edu.pl

« Powrót