EN DE

Ogłoszenia

Rozmowy ON LINE o przyszłości miast Ukrainy …

Rozmowy on-line o przyszłości miast Ukrainy to możliwość  przygotowania na czas, kiedy rozpocznie się ich odbudowywanie , to propozycja wykorzystania czasu na uchodźctwie na myślenie i dyskusje o tym, co będzie potem.

Proponujemy Uchodźcom z Ukrainy: samorządowcom, urbanistom i architektom, ekologom i socjologom wspólną refleksję nad tym, jak możliwie najsprawniej ukraińskie miasta przywracać do życia, przy udziale ich obywateli, jak zapewnić odbudowę dziedzictwa kulturowego, jak dążyć do zapewnienia wysokich standardów ekologicznych i socjalnych w dobie kryzysu.

Oddajemy do Państwa dyspozycji nasze doświadczenia dotyczące rewitalizacji zdegradowanych dzielnic polskich miast, zdobyte w trakcie ponad 30 lat. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma jednej recepty na kryzysy i każde miasto wymaga innych rozwiązań, w zależności od niezliczonych uwarunkowań naturalnych, historycznych i społecznych. Uważamy się za ekspertów, którzy potrafią zadać właściwe pytania, ale wiedzą, że najprawdziwsze odpowiedzi płyną od mieszkańców miast i od specjalistów z nimi związanych.

Proponujemy rozpoczęcie rozmowy o przyszłości miast Ukrainy, choćby tylko po to, by choć  trochę ulżyć Państwu w rozpamiętywaniu szkód i tragedii obecnej wojny. Na razie oferujemy Państwu nasz czas i doświadczenia w nadziei, że wspólne rozmowy okażą się przydatne w przyszłości.

Tematy do rozważań – lista otwarta:

·         Bazy danych dla zintegrowanego obrazu potrzeb, możliwości i skuteczności w polityce lokalnej miast

·         Partycypacyjne planowanie przestrzenne narzędziem rewitalizacji i uspołecznionych procesów odbudowy

·         Systemowe narzędzia „cywilizowania egoizmów” w procesach odbudowy (wsparcie dla słabszych partnerów, jawność działania podmiotów publicznych, przewidywalność zmian, ograniczanie transferów skutków niepożądanych i ich kompensowanie w ramach projektów)

·         Programowanie dla zmian etapowanych w zależności od lokalnych możliwości („step-by-step”)

·         Korzystanie z programów pomocowych UE – zasady ogólne oraz wiarygodność wewnętrzna i zewnętrzna programowanych procesów

·         Podział zadań we współpracy z systemami wsparcia

·         „Pospolite ruszenie” w odbudowie zniszczeń: zagadnienia koordynacji, partycypacji, dostosowania wsparcia do lokalnych uwarunkowań

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą propozycją pomocy, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: biuro@fr.org

РОЗМОВА ОНЛАЙН про майбутнє українських міст...

On-line debate on the future of Ukrainian cities …

« Powrót