EN DE

Ogłoszenia

Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w nowym roku akademickim rozpoczyna nowy kierunek STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: PLANOWANIE PRZESTRZENNE – SKALA MIASTA I REGIONU, realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Zajęcia prowadzone są przez uznanych nauczycieli akademickich - profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju i uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej. Swój udział potwierdzili uznani specjaliści oraz wybitni wykładowcy ze świata nauki i praktyki m. in. badacze z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, architekci miast, a także kadra zarządzająca jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się także znamienici eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, reprezentujący sektor prywatny lub publiczny, organizacje pozarządowe, a także pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządności lokalnej m. in. Urzędu Miasta Poznania, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczną się w październiku 2022 roku.

Więcej informacji pod linkiem:

https://architektura.put.poznan.pl/sp-planowanie-przestrzenne

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem:

https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

« Powrót