EN DE

Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 2022

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rewitalizacji 2022, które odbędzie się w Gdańsku.

 

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”,

które odbędzie się w sobotę, 3 grudnia 2022 w Gdańsku

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk ( Gmach główny - sala 352 )

 

Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 10:00.

Drugi termin jest przewidziany na godzinę 10:15.

Proponowany przez Zarząd program Walnego Zebrania przesyłam w załączeniu. Proszę też, jak zwykle,o przesłanie potwierdzenia swojego udziału do dnia 29 listopada 2022 roku na adres biuro@fr.org.pl lub telefonicznie pod numerem 731 035 049.

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji” odbędzie się jako zdarzenie towarzyszące konferencji “Elastyczne planowanie”, organizowanej przez Miasto Gdańsk, Uczelnie Fahrenheita (z udziałem Politechniki Gdańskiej) oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Stanie się ono także Seminarium Regionalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich I Regionalnych (ISOCARP), która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022.

do dnia 29 listopada 2022, prosimy również zainteresowane osoby o zgłoszenie swojego udziału w konferencji.

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

PROGRAM KONFERENCJI "ELASTYCZNE PLANOWANIE" 

« Powrót