EN DE

Publikacje

Warto Wiedzieć Więcej

 Dla każdego kto z trudem nadąża za zmianami w prawie, dotyczącymi stowarzyszeń i fundacji i gubi się w gąszczu przepisów niezbędne są broszury z serii 3w* (Warto Wiedzieć Więcej). Seria jest adresowana do organizacji pozarządowych. Broszury opisują podstawowe zagadnienia ważne dla stowarzyszeń i fundacji, dotyczące ich zakładania i prowadzenia (finansów, sprawozdawczości, zarządzania).

 

 Opisują ponadto inne kluczowe zagadnienia np. współpracy z administracją czy wolontariatu oraz przybliżają podstawowe fakty o trzecim sektorze.

Wydawcą 3w* jest Stowarzyszenie Klon/Jawor ( www.klon.org.pl ). Seria jest wydawana nieprzerwanie od 2000 r. Przez ten okres zostało opublikowanych ponad 30 tytułów opracowaą w łącznym nakładzie ponad 200 tys. egz.

Broszury z serii 3w* są dostępne w serwisie www.wydawnictwa.ngo.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Klon/Jawor (Warszawa, ul. Szpitalna 5/5, tel. (0-22) 828-91-28).

 

Dotychczas w serii 3w* wydano m.in. poradniki jak założyć fundację, jak założyć stowarzyszenie, jak napisać statut, jak współpracować z administracją publiczną, z wolontariuszem, zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, prawo autorskie, czyli o korzystaniu z czyjejś twórczości w druku i w Internecie czy budowanie federacji organizacji pozarządowych.

Więcej w serwisie:  http://www.wydawnictwa.ngo.pl
w portalu organizacji pozarządowych  www.ngo.pl 

« Powrót