EN DE

Laur (eaci) rewitalizacji

LAURY REWITALIZACJI 2009 PRZYZNANE !

 

W pierwszym roku funkcjonowania konkursu Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienia wszystkim - ośmiu zgłoszonym projektom z uwagi na ich profesjonalne podejście do tematu. Rozdanie dyplomów i statuetek nastąpiło podczas jesiennej dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

 

W kategorii pierwszej "Dobra praktyka w rewitalizacji" przyznano wyróżnienia dla:

Urzędu Miasta Bydgoszczy za "Systemowe działania Bydgoszczy w procesie rewitalizacji
z uwzględnieniem LPR dla miasta Bydgoszczy na lata 2007-2013"

Ośrodka Kultury im.C.K.Norwida w Krakowie za "Projekt Miasto Ogród"

Urzędu Miasta Poznania za "Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania, edycja II"

Miasta Tczew za "Program Rewitalizacji Miasta Tczew"

W kategorii drugiej "Dobre dla rewitalizacji" przyznano wyróżnienie dla:

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z Bydgoszczy za "Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego"

W kategorii trzeciej "Promotor rewitalizacji" przyznano wyróżnienie dla:

Pana Stanisława Wrońskiego, który problematykę rewitalizacji zajmuje się on od 1997 r. Jest pomysłodawcą, organizatorem i wykonawcą wielu opracowań w tej dziedzinie. Przejawia szczególną aktywność w strefach: nowatorskich opracowań, publicystycznej, popularyzatorskiej, poznawczej oraz społecznej zwłaszcza w dziedzinie problematyki obszarów przywodnych, dróg i urządzeń wodnych.

W kategorii czwartej "Praca Dyplomowa" przyznano wyróżnienia dla:

Pani Marty Kurek za "Aleja Róż. Rewaloryzacja Osi Sródmiejskiej Nowej Huty"

Pani Aleksandry Miastowskiej za "Model Partnerski w realizacji polityki miejskiej na przykładzie rewitalizacji wybranych dzielnic Lublina"

Pani Agaty Wrońskiej za "Studium Rewitalizacji Frontu Wodnego Miasta Bydgoszczy"

« Powrót