EN DE

Ważne informacje

O współpracy FR z MRR

Ważne: o współpracy FR z MRR

4 kwietnia 2013 odbyło się spotkanie przedstawicieli FR (Ewa Kipta, Alina Muzioł-Węcławowicz, Joanna Porębska i Bogusław Hajda) z panem Rajmundem Rysiem i pracownikami kierowanego przez niego Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W efekcie spotkania i poźniejszej korespondencji uzgodniono wstępny zakres współpracy obejmujący uczestnictwo Forum Rewitalizacji w procesie definiowania polityki miejskiej i programowania na lata 2014-20.
Pierwszym etapem tej współpracy jest zebranie informacji o znaczących zamierzeniach rewitalizacyjnych. Zachęcamy więc przedstawicieli miast zainteresowanych kontynuacją lub uruchomieniem procesów rewitalizacji do wypełnienia załączonej ankiety i przesłania jej do 17 maja br. na adres biuro@fr.org.pl
Wyniki ankiety będą udostępnione wyłącznie MRR oraz ekspertom FR pracującym nad rekomendacjami systemowymi. Inne wykorzystanie ankiet będzie możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą autorów odpowiedzi.

ANKIETA:

http://www.forumrewitalizacji.pl/uploads/PROTOKO%C5%81Y/ankieta/Ankieta%20zamierze%C5%84%20i%20projekt%C3%B3w%20rewitalizacyjnych.doc

 

 

« Powrót