EN DE

Ważne informacje

KONFERENCJA W MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało 13 czerwca 2013 konferencję pod tytułem: Krajowa Polityka Miejska - od Założeń do realizacji.
Link: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/KrajowaPolitykaMiejskaodZalozendorealizacji_13062013.aspx

 

Po wprowadzeniu Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej i Wiceministra Marcelego Niezgody, Dyrektor Rajmund Ryś przedstawił planowany tryb pracy nad KMP. Następnie zaprezentowano 6 tematycznych wypowiedzi eksperckich:

Rozwój gospodarczy – Pan dr Mirosław Grochowski, Uniwersytet Warszawski
Transport – Pan dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa
Ochrona środowiska i odpowiedź na zmiany klimatu – Pan Szymon Tumielewicz, Ministerstwo Środowiska
Kształtowanie przestrzeni – Pan dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska (i Forum Rewitalizacji)

Rewitalizacja – Pani Ewa Kipta, Forum Rewitalizacji (konspekt prezentacji w zakładce "publikacje")

Zarządzanie rozwojem obszarów miejskich – Pan Jerzy Adamski, Instytut Rozwoju Miast
Następnie swoje stanowiska przedstawili reprezentanci organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych. Dalsza dyskusja wskazała na szereg istotnych problemów miast oczekujących na rozwiązania systemowe. Konferencja ukazała nie tylko dobrze znane nam potrzeby, ale także pojawiające się wraz z nową perspektywą możliwości i, co ważne, wolę ich wykorzystania zgodnie z potrzebami. Choć nikt nie twierdził, że to będzie proste.


« Powrót