EN DE

Ważne informacje

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM 23-24.09.2013

W dniach 23-24.09 w Gdyni odbędzie się seminarium poświęcone partycypacyjnemu projektowaniu i recenzowaniu usług publicznych. Seminarium organizowane jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” w partnerstwie z Gdyńskim Centrum Innowacji.

Przedmiotem seminarium będzie wprowadzanie podejścia partycypacyjnego, czyli angażującego obywateli w projektowanie i recenzowanie usług publicznych. Będziemy chcieli wspólnie z Państwem zastanowić się nad tym, jak można planować i oceniać usługi publiczne przy aktywnym udziale ich odbiorców. Czy jakość usług należy mierzyć po stronie ich dostarczyciela, czy odbiorcy? Czy wystarczy oceniać satysfakcję klientów, czy można pójść o krok dalej, a jeśli tak, to co to znaczy?

Przyjrzymy się m.in ewolucji podejścia do obywateli jako do odbiorców usług publicznych na przykładzie Wielkiej Brytanii, a swoim doświadczeniem ze współpracy z instytucjami publicznymi w obszarze tworzenia wysokiej jakości usług otwartych na głos odbiorców podzieli się m.in. Jessica Cunnett, dyrektorka Patient and Public Involvement Solutions (www.patientpublicinvolvement.com). Będą też Państwo mieli okazję poznać szczegóły realizacji pierwszego w Polsce panelu obywatelskiego, który miał miejsce właśnie w Gdyni, a dotyczył m.in. oceny jakości usług skierowanych do osób starszych. Program seminarium będzie łączył elementy prezentacji, dyskusji z udziałem uczestników i warsztatów.

Spotkanie będzie rozwinięciem i pogłębieniem wątków, którym poświęcone było XI seminarium z cyklu seminariów organizowanych przez Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, w marcu br. (ale jak najbardziej zapraszamy do udziału także osoby, które nie brały w nim udziału).

 Seminarium odbędzie się w dniach 23-24.09 br. w Gdyni, w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (początek seminarium w poniedziałek o godz. 10.30, zakończenie we wtorek ok. godz. 16).

Osobom spoza Trójmiasta organizatorzy zapewniają możliwość noclegu w Gdyni z 23 na 24.09 oraz zwrot kosztów podróży na i z seminarium - prosimy o zaznaczenie tej opcji w zgłoszeniu.
Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o liście uczestników po upływie terminu zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line do dn. 16.09:
https://docs.google.com/forms/d/1CUDWirBrkEgGJVS_nkC9kHI0JNEOsb7H15O9cwWMgN0/viewform  

Relacje oraz materiały z poprzednich seminariów LPO znajdują się tutaj: http://partycypacjaobywatelska.pl/seminaria

Seminarium organizowane jest w ramach projektu “Kurs - Partycypacja!”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

« Powrót