EN DE

Publikacje

“Rewitalizacja i kultura przestrzeni w rozwoju lokalnym”

15 listopada 2013 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Rewitalizacja i kultura przestrzeni w rozwoju lokalnym" w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. W imieniu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji uczestniczyła w niej Pani Edyta Masierek, wiceprezes SFR. Poniżej relacja z przebiegu konferencji.

"Celem konferencji była aktualizacja problemów zdefiniowanych oraz zdefiniowanie nowych, istniejących ale jeszcze nie zbadanych w obszarze rewitalizacji terenów zamieszkałych – rewitalizacji rozumianej jako całościowy proces naprawczy zdegradowanych stref architektoniczno-urbanistycznych danego obszaru, ale także stref społecznych i gospodarczych. Program konferencji został rozszerzony o rozwój jakościowy krajobrazu otwartego, uznając że proces naprawczy należy badać całościowo, jako proces będący elementem rozwoju kultury przestrzeni.

Konferencję otworzył Rektor SWiBJ prof. dr hab. Kazimierz Korab. Po krótkim wstępie prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jeremiego Królikowskiego głos zabrali członkowie Rady Programowej, w tym przedstawiciel FR. Nastepnie wytąpienia podzielono na dwie sekcje tematyczne:
1. Rewitalizacja terenów zamieszkałych/ Rewitalizacja obszarów krajobrazowych – prowadzący
2. Rewitalizacja jako proces społeczno-gospodarczy naprawy miast.
Podczas licznych prezentacji poruszano szereg różnych, zmuszających do refleksji wątków dot. rewitalizacji, przedstawiano problemy i bariery oraz ciekawe przykłady przekształceń przestrzennych oraz postaw społecznych." 
 

Pani Edyta Masierek jako członek Rady Programowej konferencji wygłosiła referat na temat:  "Społeczna Strategia Rewitalizacji
– projekt uniwersalny" poniżej link do prezentacji:

http://www.forumrewitalizacji.pl/uploads/file/informacje_ogloszenia/15.11.2013%20SSR%20projekt%20uniwersalny2[1].odp

« Powrót