EN DE

Zasady prezentacji

W dziale MIASTA O SOBIE I FR O MIASTACH są zamieszczane informacje i artykuły dotyczące programowania i wdrażania Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz szczególnie interesujących działań mających istotny wpływ na odnowę obszarów centralnych tych miast.

Członkowie Wspierający Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji mogą tu także publikować informacje i artykuły w ramach swojego członkostwa, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych świadczeń. Muszą jedynie wziąć na siebie odpowiedzialność za treść i formę publikowanych informacji na stronie Forum.

Publikacje będą zamieszczane w witrynie FR w kolejności zgłoszeń. Stowarzyszenie nie wyklucza, że zajdzie potrzeba oczekiwania na publikacje, ponieważ witryna jest prowadzona na zasadzie pracy społecznej.

Informacje i artykuły powinny się składać z:

* TYTUŁU (maks. 80 znaków),
* STRESZCZENIA lub wstępu (może zawierać m.in. dokończenie tytułu i łącznie maks. 500 znaków),
* TEKSTU WŁAŚCIWEGO (maks. 6000 znaków) z odnośnikami do załączonych dokumentów, innych stron internetowych i adresów email oraz powinny być zakończone Imionami i Nazwiskami autorów ew. z pełnionymi funkcjami i datą opracowania artykułu. Mogą także zawierać fotografie, ryciny i mapy wykonane w skali, która zapewni czytelność w małej rozdzielczości (maks. 500 pikseli) oraz dokumenty w formacie PDF lub Word (w uzasadnionych przypadkach np. ankietę). Łączna objętość plików: fotografii, rycin, map i dokumentów PDF i Word nie może przekroczyć 5 Mb.

Informacje i artykułyy do opublikowania muszą być przesyłane przez koordynatorów miast na adres biuro@fr.org.pl w formie elektronicznej i potwierdzone pismem urzędowym na adres: Biura FR. Przesyłka elektroniczna musi zawierać:

* plik zapisany formacie Word (A4 pion), obejmujący cały artykuł z rozmieszczonymi miniaturami (ew. opisami) fotografii, rycin, map oraz odnośnikami do stron, plików PDF, Word i adresów email;
* poszczególne pliki: fotografii, rycin, map w formacie JPG o rozdzielczości maks. 800 pikseli i 96 dpi, oraz pliki PDF i ew. Word;
* aktualne numery telefonów kontaktowych (najlepiej komórkowych) koordynatora i autora informacji/artykułu.