EN DE

Organizacja projektu

Harmonogram projektu

Harmonogram realizacji projektu składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy działań, które były realizowane w roku 2014, a druga w 2015.

Więcej informacji...

 
CZĘŚĆ I

Działania realizowane w roku 2014:

1.  

Opracowanie materiałów edukacyjnych na temat przestrzeni publicznej

  kwiecień - maj
2.  

Opracowanie i publikacja książki popularyzującej najistotniejsze kwestie dotyczące właściwych zachowań w przestrzeni publicznej i pożądanych działań na jej rzecz|

  maj - grudzień
3.  

Przeprowadzenie warsztatów przygotowawczych dla nauczycieli

  4-5 czerwca
4.  

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla seniorów

  październik
5.  

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów

 

etap pilotażowy: czerwiec etap główny: wrzesień - listopad

6.  

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla studentów

  październik - listopad
7.  

Działania promocyjne

  maj - grudzień

CZĘŚĆ II

Działania realizowane w roku 2015:

8.   Opracowanie publikacji na bazie przebiegu warsztatów edukacyjnych

  marzec - kwiecień
9.   Przeprowadzenie warsztatów promujących przedsięwzięcie dla lokalnych koalicji

  październik
10.   Przeprowadzenie warsztatów "Odmień swoje podwórko" w ramach projektu "WNZN"   kwiecień

 

11.

 

 

Przeprowadzenie warsztatów pt.: "Rewaloryzacja placu Kolegiackiego"

 

 

maj

12.   Organizacja konferencji ogólnopolskiej podsumowującej i popularyzującej rezultaty projektu

  październik
13.   Opracowanie i publikacja materiałów pokonferencyjncych

  listopad - grudzień

 

« Powrót