EN DE

Organizacja projektu

Patroni i Mecenasi projektu

Projekt został objęty szeregiem Patronatów Honorowych i Medialnych. Bez wsparcia projektu przez Miasto Poznań oraz Mecenasów, jego realizacja nie byłaby możliwa.

Patroni i Mecenasi projektu:


PATRONAT HONOROWY:


 
   Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
   Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Orłowski
   
     Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Walkowiak


   Prezydent Miasta Poznania,
   Ryszard Grobelny 

 
Rektor Politechniki Poznańskiej,
  Tomasz Łodygowski

 


MECENAT I FINANSOWANIE:  

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


 
PATRONAT MEDIALNY:


 
« Powrót