EN DE

Aktualności projektu

Warsztaty edukacyjne

Zgodnie z hamonogramem projektu dobiega końca czas przewidziany na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych na temat przestrzeni publicznej w poznańskich przedszkolach, szkołach i uczelniach.

Czytaj więcej...

Od września do listopada br. na terenie poznańskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjamnych i uczelni odbywały się warsztaty edukacyjne na temat przestrzeni publicznej w oparciu o scenariusze przygotowane przez specjalistów dydaktyków, Różę Połeć i Ryszarda Pemperę (przeczytaj również: Materiały edukacyjne...). Warsztaty prowadzili opiekunowie-wychowawcy i nauczyciele, którzy w czerwcu br. wzięli udział w warsztatach wprowadzających w tematykę zajęć, oraz wykładowcy. Nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych podczas prowadzenia warsztatów mieli możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów ds. przestrzeni publicznej, zaproszonych do udziału w projekcie z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Artystycznego. Współpraca ta miała charakter pomocy merytorycznej w przygotowaniu do zajęć lub też bezpośredniego w nich udziału, zależnie od potrzeb nauczyciela.

Po każdym przeprowadzonym warsztacie prowadzący zdaje raport ewaluacyjny, w którym zawarta jest informacja zwrotna o odbiorze zajęć przez uczestników oraz adekwatności scenariuszy, na podstawie których się odbywały. Raporty posłużą do podsumowania działań przeprowadzonych w projekcie, w tym realizacji zamierzonych celów związanych z edukacją społeczeństwa na temat przestrzeni publicznej.

Warsztaty prowadziło 23 opiekunów-wychowawców i nauczycieli z 14 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie poznańskiego Śródmieścia oraz 5 wykładowców z 3 uczelni wyższych. W chwili obecnej szacuje się, że uczestnikami warsztatów było ok. 700 dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i studentów.

 

« Powrót