EN DE

Realizacja - Warsztaty

Materiały edukacyjne

Pierwszym etapem projektu było opracowanie przez specjalistów uniwersalnych materiałów edukacyjnych w formie scenariuszy zajęć, umożliwiających przeprowadzenie warsztatów w różnych grupach wiekowych.

Materiały powstały na podstawie elementarnych zagadnień Karty Przestrzeni Publicznej, wypracowanej na III Kongresie Urbanistyki Polskiej ZMP i TUP w 2009 r. Dydaktycy starali się zawrzeć w nich jak najwięcej informacji związanych z problematyką projektu i jednocześnie dostosować je do docelowej grupy wiekowej.

Powstałe w ten sposób scenariusze uwzględniają zapisy Podstawy programowej dotyczące poszczególnych etapów kształcenia. Umożliwiają przeprowadzenie zajęć, które rozwijają zarówno umiejętności społeczne, jak również uczą kultury słowa oraz poszanowania kultury i tradycji własnego kraju. Zaproponowane materiały, oprócz tego, że edukują w kwestii przestrzeni publicznej, ukierunkowane są także na możliwość przekazywania innych treści i kształcenia umiejętności przydatnych w życiu. Poziom trudności został dostosowany do konkretnych grup wiekowych uczestników zajęć (lekcji, warsztatów itp.).

Przygotowane zostały materiały dla następujących szczebli edukacji:

  • Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja – autorstwa Ryszarda Pempery
  • Szkoły Średnie, Uczelnie Wyższe – autorstwa Róży Połeć
  • Materiały dla Seniorów – autorstwa Róży Połeć

Przeczytaj również:

Realizatorzy działań projektowych

 

Materiały edukacyjne:

http://www.forumrewitalizacji.pl/artykuly/127/80/Materialy-edukacyjne-dla-wszystkich-grup-wiekowych

http://www.poznan.pl/mim/s8a/materialy-edukacyjne,p,1025,27566,27575.html

« Powrót