EN DE

Realizacja - Warsztaty

Warsztaty w szkołach

Warsztaty dla poznańskich placówek oświatowych i uczelni wyższych odbywały się od września do listopada 2014 r. w oparciu o scenariusze przygotowane przez specjalistów dydaktyków – Różę Połeć i Ryszarda Pemperę.

Na terenie poznańskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych odbywały się warsztaty edukacyjne na temat przestrzeni publicznej. Warsztaty prowadzili opiekunowie-wychowawcy i nauczyciele, którzy w czerwcu 2014 r. wzięli udział w spotkaniach wprowadzających w tematykę zajęć oraz wykładowcy uczelni wyższych. Prowadzący zajęcia mieli możliwość skorzystania z pomocy ekspertów ds. przestrzeni publicznej, zaproszonych do udziału w projekcie z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Współpraca miała charakter wsparcia merytorycznego w przygotowaniu do zajęć lub też bezpośredniego uczestnictwa eksperta w warsztatach, zależnie od potrzeb prowadzącego zajęcia.

Po każdym przeprowadzonym warsztacie prowadzący zdawali raport ewaluacyjny, w którym zawarto informację dotyczącą adekwatności scenariuszy oraz odbioru zajęć przez uczestników. Raporty posłużyły do podsumowania działań przeprowadzonych w projekcie, w tym realizacji zamierzonych celów związanych z edukacją społeczeństwa na temat przestrzeni publicznej.

Warsztaty prowadziło 23 opiekunów-wychowawców i nauczycieli z 14 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie poznańskiego Śródmieścia oraz 5 wykładowców z 3 uczelni wyższych. W chwili obecnej szacuje się, że uczestnikami warsztatów było ok. 700 dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i studentów.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Przedszkole nr 74 im. Misia Uszatka
 • Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat
 • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 82 im. Księcia Przemysła
 • Gimnazjum nr 61 im. I. J. Paderewskiego
 • Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki w ZSO nr 10
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO nr 10
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich
 • Gimnazjum nr 60 im. C. Ratajskiego
 • Gimnazjum Katedralne
 • Zespół Szkół Budownictwa nr 1
 • Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1
 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. O. Sławskiej-Lipczyńskiej

Zdjęcia: Fotogaleria

 

Przeczytaj również:

Rekrutacja na warsztaty

Zakończenie rekrutacji

Zakończenie warsztatów

« Powrót