EN DE

Ogłoszenia

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję pt. „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miast - Perspektywy Polski, Francji i krajów grupy Wyszehradzkiej

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji zaprasza na Międzynarodową Konferencję pt. '' Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miast - Perspektywy Polski, Francji i krajów grupy Wyszehradzkiej. "

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji zaprasza na Międzynarodową Konferencję pt. „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji miast - Perspektywy Polski, Francji i krajów grupy Wyszehradzkiej", która odbędzie się 13-14 listopada 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 Warszawa.   Spotkanie to będzie realizowane we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadą Francji w Polsce oraz Stowarzyszeniem Sites & Cités Remarquables de France.          

Rejestracji można dokonać na stronie:

http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/rola-dziedzictwa-kulturowego-w-rewitalizacji-miast-perspektywy-polski-francji-i-krajow-grupy-wyszechradzkiej/ 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów.

 

Współorganizatorzy:

 

                                                    

                                        

« Powrót