EN DE

Władze 2015-2023

Z A R Z Ą D

  DOROTA CHUDOWSKA-RĄCZKA - PREZES

  EWA KIPTA- WICEPREZES

  DAGMARA MLICZYŃSKA-HAJDA - WICEPREZES

  MAGDALENA REMBEZA - SKARBNIK

  JOANNA POCZOBUT - SEKRETARZ

  EWA BORYCZKA - CZŁONEK ZARZĄDU

  BARTOSZ KAŹMIERCZAK - CZŁONEK ZARZĄDU

  DOMINIKA PAZDER - CZŁONEK ZARZĄDU

  ANETA TYLMAN - CZŁONEK ZARZĄDU

K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

  STANISŁAW WROŃSKI - PRZEWODNICZĄCY

  ANNA RYBARCZYK-ROBAK - CZŁONEK KOMISJI

  MAGDALENA ŚLEBOCKA - CZŁONEK KOMISJI


R A D A   P R O G R A M O W A

  ANDREAS BILLERT – CZŁONEK RADY

  GRZEGORZ LECHMAN – CZŁONEK RADY

  PIOTR LORENS – CZŁONEK RADY

  ALINA MUZIOŁ-WĘCŁAWOWICZ – CZŁONEK RADY

  LECH PODBREZ – CZŁONEK RADY

  KRZYSZTOF SKALSKI – CZŁONEK RADY

 

WŁADZE 2011-2015        WŁADZE 2008-2011        WŁADZE 2004-2008