EN DE

Władze 2011-2015

Z  A  R  Z  Ą  D

 EWA KIPTA - PREZES

 BOGUSŁAW HAJDA - WICEPREZES (do 2012)

 EDYTA MASIEREK - WICEPREZES

 STANISŁAW WROŃSKI - SKARBNIK (do 2012) i WICEPREZES (od 2012)

 LECH PODBREZ - SEKRETARZ

K  O  M  I  S  J  A    R  E  W  I  Z  Y  J  N  A

 ANDRZEJ GRUDZIŃSKI - PRZEWODNICZĄCY (+ 2015)

 DOROTA CHUDOWSKA-RĄCZKA - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

 MICHAŁ KURZAWSKI – SEKRETARZ


R  A  D  A    P  R  O  G  R  A  M  O  W  A

 ANDREAS BILLERT – CZŁONEK RADY

 GRZEGORZ LECHMAN – CZŁONEK RADY

 PIOTR LORENS – CZŁONEK RADY

 ALINA MUZIOŁ-WĘCŁAWOWICZ – CZŁONEK RADY

 KRZYSZTOF SKALSKI – CZŁONEK RADY

 
WŁADZE 2015-2019        WŁADZE 2011-2015        WŁADZE 2008-2011        WŁADZE 2004-2008