EN DE

Publikacje

PODRĘCZNIK REWITALIZACJI

 Publikacja z 2003 roku dotycząca rewitalizacji ze strony Histora Sztuki, Uniwersytetu Wrocławskiego." Współczesne rozumienie pojęcia rewitalizacji wymaga kompleksowego ujęcia wielu różnorodnych dziedzin, składających się na funkcjonowanie organizmu miejskiego. Są to między innymi sfery: ekonomiczna, społeczna, ekologiczna, ale również prawna, finansowa i planistyczna." Więcej w materiale.
 

  "Podręcznik Rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji", 2003. Książka wydana ze środków programu TRANSFORM w ramach współpracy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen Republiki Federalnej Niemiec.

Publikacja dostępna pod linkiem:  http://historiasztuki.uni.wroc.pl/sklad/azk/podrecznik_rewitalizacji.pdf


 

« Powrót