EN DE

Aktualności projektu

Konferencja - Podsumowanie

Kontynuacją działań na rzecz przestrzeni publicznej przeprowadzonych przez Miasto Poznań w latach 2008 – 2014, była ogólnopolska Konferencja "Wspólna nie znaczy niczyja". Zorganizowane przez Miasto Poznań oraz Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji wydarzenie, miało miejsce w dniach 20-21 października 2015 r. w Muzeum Archidiecezjalnym zlokalizowanym na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli udział aktywiści, wykładowcy akademiccy oraz samorządowcy z różnych miast Polski. W intencji organizatorów konferencja miała być również kolejnym krokiem w podtrzymywaniu i rozszerzaniu partnerstw związanych z rewitalizacją.

 

1 DZIEŃ - 21 października

Sesja 1 – projekt "Wspólna nie znaczy niczyja", czyli edukacja na rzecz przestrzeni publicznej – wprowadzenie do tematyki konferencji

Gości powitali Prezydent Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz Stanisław Wroński Wice Prezes Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Konferencję rozpoczęły prezentacja dotycząca działań prowadzonych w przestrzeni publicznej w Poznaniu w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz prezentacja projektu "Wspólna nie znaczy niczyja", a także powstałej w ramach niego książki "Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i rodzica". 

Załączniki:

 • Prezentacja idei, tematyki i przebiegu konferencji oraz prezentacja uwarunkowań studium przypadku w kontekście Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania – Lech Podbrez i Anna Rybarczyk-Robak, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania: prezentacja 1
 • Prezentacja projektu "Wspólna nie znaczy niczyja" (w kontekście Karty Przestrzeni Publicznej) i książki "Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i rodzica" – dr inż. arch. Dominika Pazder, dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji: prezentacja 2

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się ze scenariuszami edukacyjnymi opracowanymi na potrzeby projektu przez specjalistów dydaktyków. Konferencja stała się również doskonałą okazją to zaprezentowania podobnych działań mających na celu edukację dzieci i młodzieży w tematyce przestrzeni publicznej.

Załączniki:

 • Scenariusze edukacyjne w ramach projektu "Wspólna, nie znaczy niczyja" – Ryszard Pempera, dydaktyk członek zespołu projektowego: prezentacja 3
 • KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI adaptacja irlandzkiego programu edukacyjnego autorstwa RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland) arch. Urszula Szabłowska – Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: prezentacja 4

Zobacz także: "Nauka w przestrzeni"Cezary Czemplik, Stowarzyszenie Wędrowni Architekci 

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej pamięci prof. dr hab. Wiesława Krzyżaniaka – zmarłego w sierpniu tego roku profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawę otworzył prof. Marcin Berdyszak, prof. zw. UAP, następnie przybliżył postać Profesora Krzyżaniaka. Kuratorem wystawy był dr hab. Piotr Szwiec, prof. ndzw. UAP. 

Wiesław Krzyżaniak był uznanym projektantem wnętrz i form przemysłowych, twórcą grafiki użytkowej i niezliczonych odręcznych rysunków. W ostatnich latach prowadził Pracownię Projektowania Wnętrz i Scenografii UAP, wykształcił setki architektów i designerów w czasie trwającej ponad 40 lat pracy dydaktycznej. Był współtwórcą legendarnej grupy dydaktycznej "Od Nowa", uczestnikiem licznych wystaw i autorem wielu miejskich projektów, nie tylko dla Poznania. Pan profesor był rozpoznawalną postacią miasta, zaangażowany całym sercem w sprawy Poznania i lokalnej społeczności. Brał aktywny udział w wielu wydarzeniach rewitalizacyjnych organizowanych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta. 

Oglądaniu szkiców podczas przerwy kawowej towarzyszł koncert dzieci z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego ze Śródki.

 

Sesja 2 – referaty naukowe i prezentacja dobrych praktyk

Sesja druga poruszyła problemy integralności ważnych struktur miejskich w odniesieniu do warsztatowego studium przypadku i miała na celu inspirowanie działań praktycznych. Referaty wygłosili zarówno przedstawiciele ruchów miejskich jak i przedstawiciele środowisk naukowych. Sesję poprowadzili wspólnie prof. dr hab. Maria Lewicka z Wydziału Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego i Wojciech Kłosowski  ekspert samorządowy ds. rewitalizacji obszarów miejskich. Konferencję przeprowadzono w postaci warsztatowego studium przypadku zarówno z udziałem nauki (referaty, prezentacje), jak i praktyki (prezentacja dobrych praktyk). Zorganizowane spotkanie było okazją do współpracy obu dziedzin oraz wymiany doświadczeń na temat projektów prowadzonych w przestrzeni publicznej różnych miast Polski.

Załączniki:

 • Przestrzeń publiczna ucieleśniona: Perspektywa psychologa (środowiskowego) – prof. dr hab. Maria Lewicka, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: prezentacja 5
 • Struktura i miejsca: dwa poziomy integralności przestrzeni miejskiej – Wojciech Kłosowski, ekspert samorządowy ds. rewitalizacji obszarów miejskich: prezentacja 6
 • Design publiczny – prof. dr hab. Andrzej Wielgosz, Pracownia Interpretacji Przestrzeni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: prezentacja 7
 • Rola lokalnej społeczności w działaniach rewitalizacyjnych. Ramy warszawskich programów w konteście wykorzystanych i straconych szans – dr Joanna Erbel, socjolożka, aktywistka miejska, działaczka polityczna: prezentacja 8
 • Zmiana miasta przez koalicję społeczną - przykłady dobrych praktyk z Lublina – Marta Kurowska, Fundacja Tu Obok, Radna dzielnicy Wieniawa w Lublinie: prezentacja 9
 • Wrocław - Stare Miasto, Nadodrze, dobre i złe praktyki procesu rewitalizacji ˜– dr Przemysław Witkowski, poeta, dziennikarz i publicysta:
 • Mosty Pierwszych Piastów - Twierdza nie do zdobycia? Rozważania o strategii i taktyce "oblężniczej" – dr Andreas Billert, ekspert ds. rewitalizacji: prezentacja 10

Sesja 3 – warsztaty

W ostatniej części pierwszego dnia, uczestnicy brali udział w warsztatach prowadzonych przez dr Andreasa Billerta, historyka sztuki, specjalizującego się w projektach rewitalizacyjnych oraz Monikę Komorowską, socjolog i architekt ze Stowarzyszenia Odblokuj. Uczestnicy konferencji mieli okazję zeryfikować w terenie uwarunkowania studium przypadku podczas spaceru, a następnie podzielieni cztery grupy robocze: A. Edukacja i media; B. Partycypacja społeczna; C. Drobne usprawnienia; D. Nauka, wspólnie szukali pomysłów na symboliczne połączenie przeciętego Trasą Chwaliszewską centrum Poznania.

 

2 DZIEŃ - 21 października 2015 r.

Sesja 4 - warsztaty i dyskusje

Drugiego dnia uczestnicy konferencji spotkali się ponownie w grupach roboczych z poprzedniego dnia, aby dokończyć prace nad pomysłami. Nastepnie wszytkie grupy prezentowały swoje pomysły na forum poddając je dyskusji.

Po prezentacjach poszczególnych grup był czas na konfrontację teorii z praktyką i podsumowanie przez panelistów: dr Andreasa BillertaWojciecha KłosowskiegoMartę Żakowską – redaktorkę naczelną Magazynu "Miasta" oraz  Monikę Komorowską.

Następnie ponownie oddano głos uczestnikom konferencji. Całość zakończyła ciekawa dyskusja podsumowująca.

Oprócz interesującego programu, organizatorzy starali się zapewnić uczestnikom pobyt w ciekawych wnętrzach urbanistycznych parku historycznego na Ostrowie Tumskim i Śródce oraz w historycznych i nowych wnętrzach architektonicznych: dawnej Akademii Lubrańskiego obecnie Muzeum Archidiecezjalnym; w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci; w dawnej Śluzie Tumskiej, obecnie Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego Brama Poznania oraz dawnej kanonii, obecnie restauracji Galeria Tumska.

Wszyscy zgłoszeni uczestnicy konferencji otrzymali w prezencie książkę wydaną w ramach projektu. 

 

Zdjęcia: Fotogaleria

« Powrót