EN DE

Ważne informacje

Konferencja Włocławek 2018

 

W dnia 15-16 maja we Włocławku odbyła się konferencja pt. " REWITALIZACJA - wspólne zmiany, wspólny sukces? "

W dnia 15-16 maja we Włocławku odbyła się konferencja pt. " REWITALIZACJA - wspólne zmiany, wspólny sukces? ", której współorganizatorem było Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji przedmiotem konferencji były zagadnienia dotyczące partycypacji społecznej w różnych rodzajach działań. Znaczącą część konferencji poświęcono wymianie doświadczeń uczestników w formule tzw. "open space".

Szczegóły dotyczące konferencji oraz jej program znajduje się tutaj

 

Dzięki uprzejmości prelegentów poniżej przedstawiamy wszystkie prezentacje z wystąpień podczas konferencji. Prezentacje zamieszczone są w kolejności wystąpień:

1. Rewitalizacja we Włocławku - "Śródmieście na drodze do zmian...", dr Barbara Moraczewska - Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek - prezentacja

2. Finansowe i fiskalne inspiracje w dziedzinie mieszkalnictwa jako wynik podróży studialnej miast "modelowej rewitalizacji" do Francji, prof. Krzysztof Skalski - Rada Programowa Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - prezentacja

3. Partycypacja społeczna w rewitalizacji Poznania, Lech Podbrez - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania - prezentacja

4. Narzędzia ustawowe z perspektywy mieszkańca, przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej i gminy - wskazówki praktyczne, dr Aleksandra Jadach - Sepioło - Pełnomocnik Dyrektora Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - prezentacja

5. Szczecin miastem systemowych rozwiązań w mieszkalnictwie - pakiet mieszkaniowy "Zamieszkaj dobrze!", Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - prezentacja

6. Gdyński LIS angażuje mieszkańców, Barbara Marchwicka - Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni - prezentacja

7. Model przeprowadzek lokatorów zasobu komunalnego w Łodzi. Rola latarnika społecznego i gospodarza obszaru, Katarzyna Dyzio/Marta Ignaczak - Biuro ds. Rewitalizacji, Urząd Miasta Łodzi - prezentacja

Zdjęcia z Konferencji dostępne w zakładce FOTOGALERIA.

 

« Powrót