EN DE

Opłaty

Jeżeli  popieracie  nasze  działania  i  chcecie  aktywnie

uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia dołączcie do nas,

pobierzcie i wypełnijcie formularze deklaracji:  Deklaracja członkowska  Deklaracja Członka wspierającego

<><><>

Jeżli jesteście Członkami FR, pamiętajcie, by na początku każdego roku wpłacić składkę w wysokości:

120,00 zł - Członkowie Zwyczajni (decyzją Walnego Zebrania 14 grudnia 2013 roku podniesiono składkę członkowską ze 100 zł do 120 zł, uchwała)

1.800,00 zł - Członkowie Wspierający, w gminach liczących do 100 tys. mieszkańców

3.600,00 zł - Członkowie Wspierający, gminy liczące ponad 100 tys. mieszkańców

na konto bankowe: ING Bank Śląski Oddział w Krakowie nr 19 1050 1445 1000 0022 1032 9682

<><><>

Uchwała nr 1/2009 Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji z dnia 17 stycznia 2009 r.

w sprawie wysokości składek członkowskich    dokument do pobrania