EN DE

Władze 2023-2027

Z A R Z Ą D

  KRZYSZTOF SKALSKI - PREZES

  DOROTA CHUDOWSKA-RĄCZKA - WICEPREZES

  MAGDALENA REMBEZA - WICEPREZES

  DOMINIKA PAZDER - SKARBNIK

  EDYTA MASIEREK - SEKRETARZ

  BARTOSZ KAŹMIERCZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 

  ANNA KRZYŻANOWSKA-ORLIK - CZŁONEK ZARZĄDU

  JOANNA POCZOBUT - CZŁONEK ZARZĄDU

  ANETA TYLMAN - CZŁONEK ZARZĄDU

K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

  ALINA MUZIOŁ-WĘCŁAWOWICZ 

  ROMUALD RZEKIECKI

  WIESŁAW SKROBOT

R A D A   P R O G R A M O W A

  BARBARA KOZŁOWSKA

  ANDREAS BILLERT 

  GRZEGORZ LECHMAN 

  PIOTR LORENS 

  LECH PODBREZ 

  KRZYSZTOF SKALSKI