EN DE

O forum rewitalizacji

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji powstało w roku 1998 z inicjatywy osób związanych z programami rewitalizacji prowadzonymi w niektórych miastach, jako miejsce integracji środowisk związanych z rewitalizacją, dyskusji istotnych zagadnień, wymiany doświadczeń i poglądów. Forum ułatwia poznanie programów rewitalizacji, jest rzecznikiem i promotorem działań na rzecz rozwoju metod i systemów finansowania rewitalizacji zabudowy, programów społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Pomaga przygotować i zrealizować wieloletnie, zaawansowane merytorycznie programy rewitalizacji, wykorzystując wszystkie założenia i możliwości programowe.

Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne - specjaliści działający w dziedzinie rewitalizacji, zajmujący się praktyką lub teorią. Członkami wspierającymi są jednostki samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie stale współpracuje z licznymi gminami oraz specjalistami spoza kręgu członkowskiego. Forum Rewitalizacji pragnie konsolidować środowiska działające na rzecz rewitalizacji, skupia się na praktycznych problemach i wyzwaniach, które napotykają gminy prowadzące lub zamierzające prowadzić programy rewitalizacji. 

Do pobrania: