EN DE

Statut

Statut Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Forum Rewitalizacji 22 października 2015 r.