EN DE

Miasta o sobie i FR o Miastach

 

Pożyteczną i dobrą praktyką jest dzielenie się doświadczeniami i osiągnięciami, szczególnie w dziedzinach, których złożoność i stopień trudności w realizacji celów wymagają istotnego oparcia o wiedzę i doświadczenie.
 
 
Dlatego właśnie, Forum Rewitalizacji udostępnia stronę internetową CZŁONKOM WSPIERAJĄCYM stowarzyszenia, by mogły publikować informacje na temat swojej działalności rewitalizacyjnej w jednym, domyślnym miejscu. Tego rodzaju FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ powinno być płaszczyzną partnerstwa oraz wzbogacania warsztatu pracy i szerokiej współpracy w zakresie budowania narzędzi odnowy polskich miast w duchu wskazań Karty Lipskiej.
 
 
Zapraszamy do współpracy w dziale: MIASTA O SOBIE I SFR O MIASTACH. Jej zasady  opisane są na stronie pod zakładką menu: Rewitalizacja/Miasta o ... o Miastach /Zasady publikacji .